Medlemsgrupper i Karlebynejdens sång- och musikförbund r.f.

- 2022/2023 -

Damkörer

Con Brio, Karleby damkör
dirigent: Annica Nyberg
e-mail: annica.nyberg(at)gmail.com

Nedervetil damkör
dirigent: Anna-Carin Lindbäck-Haals
e-mail: alindbackhaals(at)gmail.com

Vilja, ensemble
konstnärlig ledare: Anna Harabacka
e-mail: anna.jungner(at)gmail.com

Manskörer

Gamlakarleby manskör
dirigent: Martti Laitinen
e-mail: martti.laitinen@evl.fi
 

Terjärv och Kronoby manskör
dirigent: Tobias Elfving
e-mail: tobias.elfving(at)gmail.com

Blandade körer

Karleby kammarkör
dirigent: Ia Rönngård
e-mail ia.ronngard(at)multi.fi

MittiMillan
dirigent: Tobias Elfving
e-mail: tobias.elfving(at)gmail.com

Kronoby sångkör
dirigent: Tobias Elfving
e-mail: tobias.elfving(at)gmail.com

Orkestrar

Kronoby hornkapell
dirigent: Mikael Fröjdö
e-mail: mikael.frojdo(at)nykarleby.fi
 

Nedervetil hornorkester
dirigent: Jan-Erik Nygren
e-mail: jenygren(at)gmail.com

Remells orkester
dirigent: Jan-Erik Nygren
e-mail: jenygren(at)gmail.com