Vårt förbund firar 100-årsjubileum i år!

Välkommen att fira med oss!

Karlebynejdens sång- och musikförbund r.f. grundades formellt 1926, men förbundet har alltid firat sina jubileumsfester utgående från den första tonfesten 1924. Vid ett möte i Gamlakarleby 1923 beslöt man att sommaren 1924 hålla en sång- och hembygdsfest för hela Karlebynejden. Vid mötet deltog representanter från Gamlakarleby, Karleby, Nedervetil och Kronoby och man beslöt att programmet i huvudsak skulle ha anknytning till hembygdsskalderna E.V. Knapes och Alexander Slottes diktning. Festen ägde rum vid Jungsborg den 29 juni och Karleby Ungdomsförening stod till stor del för de praktiska arrangemangen. Efter denna fest kom diskussionen om ett gemensamt sång- och musikförbund igång och den 30 januari 1926 beslöt man att grunda Karlebynejdens sång- och musikförbund r.f.

Jubileumskonsert och festmiddag

Vi firar våra 100 år med en konsert där våra medlemsgrupper uppträder både enskilt och alla tillsammans. Konserten hålls i den nyrenoverade i Snellmansalen i Karleby lördag 2.11.2024 kl 18:00. Uppvaktningar tas emot från kl 17:00.

Efter konserten fortsätter festen med middag för gruppernas medlemmar med avec samt för inbjudna gäster i Karleby stadhus.