Konsert

Tillsammans i Advent

Nedervetil kyrka torsdag 1.2.2022 kl. 19

Karlebynejdens sång- och musikförbund ordnar en gemensam konsert med sina medlemsgrupper. Vi kallar konserten "Tillsammans i advent". 

Välkommen!

Strategidiskussion med FSSMF

Söndagen den 18.9.2022 hade Karlebynejdens sång- och musikförbunds styrelse besök av Finlands svenska sång- och musikförbunds (FSSMF) verksamhetsledare Henrik Lillhannus. Syftet med besöket var att diskutera framtiden och strategier både inom det egna förbundet och inom FSSMF.

KnSMF styrelse hade en lång, trevlig, livlig och uppbyggande strategidiskussion tillsammans med Henrik under teman så som undervisning, konserter, förlagsverksamhet, information, intressebevakning och evenemang. Särskilt "stora sångfestens" framtida upplägg diskuterades.

En strategiarbetsgrupp inom FSSMF kommer att sammanställa resultatet av diskussionerna från alla regionala förbund och specialförbuund och sedan utforma ett förslag till långtidsstrategi fram till 2029, då förbundet fyller 100 år. Förslaget kommer att presenteras för FSSMFs styrelse under hösten 2022 och styrelsens förslag förs till förbundsdagen i april 2023.