Detta fält anger en kontaktpersons e-post. Är separat från anmälningen.

 

Om du fyller i en e-postadress ovan blir det möjligt för besökare att anmäla sig till evenemanget. Meddelandena skickas från e-postaddressen noreply-webform@desky.fi.